Temel İnşaat İzin Kavramları

Emsal (KAKS):

Emsal veya kat adedi katsayısı, bir arsa üzerine inşa edilebilecek olan maksimum yapı alanını hesaplamak için kullanılan bir katsayıdır. Arsanın net alanı ve imar planında belirtilen emsal değeri kullanılarak izin verilen maksimum inşaat alanı hesaplanır. Örneğin, bir arsa için emsal değeri 1,0 ise, arsa alanıyla aynı m2 büyüklüğüne sahip bir yapı inşa edilebilir. Emsal değeri arttıkça arsada izin verilen inşaat alanı ve yapı yoğunluğu artar.

TAKS :

TAKS veya taban alanı katsayısı, bir arsada inşa edilecek yapıların maksimum taban oturum alanlarını belirleyen bir katsayıdır. TAKS, arsa üzerinde yapılaşmaya izin verilen alanın, toplam arsa alanına oranını ifade eder. Örneğin, bir arsa için taks değeri 0,40 ise, arsa alanının yalnızca %40'ı üzerinde yapı inşa edilebilir, geri kalan kısım yeşil alan veya açık alan olarak kullanılmalıdır.

Hmax :

Hmax veya maksimum yapı yüksekliği, bir yapının zemin kotundan itibaren maksimum yüksekliğini belirtir. İmar planında belirtilen hmax değeri, arsa üzerinde inşa edilecek yapıların yüksekliğini sınırlayan bir kısıtlamadır.

Çekme Mesafesi :

Çekme mesafesi, bir yapıyı arsa sınırlarından veya diğer yapılarından belli bir mesafe uzakta tutmak için belirlenen mesafeyi ifade eder. Bu mesafe, yangın güvenliği, ışık alımı, hava sirkülasyonu gibi faktörleri dikkate alarak belirlenir. Çekme mesafesi, arsa sınırlarına veya diğer yapıların cephe hatlarına göre farklılık gösterebilir.

Emsal Harici Alanlar :

Bir yapının emsal hesabı dışında tutulan açık veya kapalı alanları ifade eder. Bu alanlar, yapıya ait olup, yapılaşmanın yoğunluğu ve kullanım amacı dikkate alınarak düzenlenir. Emsal harici alanlar, genellikle yeşil alanlar, bahçeler, avlular, otoparklar, spor alanları, yaya yolları, teraslar, balkonlar, verandaları kapsar. Balkon, teras gibi alanlar emsale dahil olmasa da, yerel yönetmeliklere göre farklılık gösterebilmekle birlikte, genellikle toplam izin verilen emsale esas inşaat alanının %30’unu geçmeyecek şekilde sınırlanmaktadır.

Kategoriler

Haberiniz olsun!!!

İletişim

Fenerbahçe, Iğrıp Sk. No:13, 34726 Kadıköy/İstanbul

bilgi@arsafiz.com

Bizi Takip Edin

© ARSAFİZ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex